OFERTA
BOXON logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa jest nieodłącznym elementem łańcucha logistycznego i jedną z usług świadczonych przez BOXON Logistics zarówno w przypadku małych jak i dużych objętościowo przesyłek. Współpracując z magazynami zlokalizowanymi w porcie oraz w okolicy portów Gdyni i Gdańsk oferujemy:

 • rozformowanie i formowanie kontenerów
 • szybki przeładunek na zasadzie cross – docking
 • formowanie kontenerów, konsolidacje ładunków od różnych dostawców z Polski i krajów ościennych ( dla klientów firmowych i indywidualnych z uwzględnieniem profesjonalnego zabezpieczenia i indywidualnych wymagań co do opakowań drewnianych)
 • logistyką magazynową branży e-commerce bazując na magazynach zlokalizowanych w Polsce centralnej i wykorzystaniu firm kurierskich

Obsługujemy:

 • ładunki spaletyzowane i kartony luzem
 • kręgi stalowe
 • ładunki ciężkie i gabarytowe wymagające specjalistycznego sprzętu o udźwigu do 16 ton
 • przeładunek pełnych kontenerów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu o udźwigu do 42 ton

BOXON obsługa celna na terenie Polski

Tematyka celna to nieodzowny element naszej pracy. Znajomość procedur celnych, zasad taryfikacji towaru i doświadczenie pozwala nam na sprawne poruszanie się w ramach tematyki celnej. Dzięki współpracy z dwoma wyselekcjonowanymi agencjami celnymi, oferujemy:

 • usługi celne na terenie całej Polski, w najważniejszych terminalach morskich i kolejowych.
 • tranzyt towarów o wysokiej wartości, wymagających „dużych” zabezpieczeń celnych.
 • odprawy celne w procedurze uproszczonej, również z wykorzystaniem art. 33a ustawy VAT dla wybranych importerów.
Skontaktuj się z nami